top of page
AEnB2UpZro8sHxjErJAFXSuoX7YoZAbr-cUfbTaN-i4adVLQRMHZSiDcvrVVk2aGXgWHNds3ooYuoLjgRHvV1svzkR

Psychodrama voor Kinderen
(6 tot 12 jaar)

“Every playing child behaves like a poet - in the sense that he creates a world of his own or places the elements of his world in a new order which is more pleasing him” . (Freud)

Wat is Psychodrama voor kinderen?
Een speelgroep waar kinderen zich ontwikkelen in hun vaardigheden en hun kwetsbaarheden. Waar ze hun kwaliteiten en behoeften ontdekken en leren samenwerken met andere kinderen.

Spelen is voor kinderen de 'koninklijke weg' om het onbewuste uit te drukken (Freud). Ze zoeken naar hun mogelijkheden door  te doen en te handelen. Ze testen hun innerlijke beelden door ze uit te beelden en naar het juiste podium te brengen in de groep. Kinderen hebben zelden woorden voor de soms verstorende relaties in hun leven waaronder ze lijden. Je kunt kinderen begrijpen door in hun wereld te stappen en met ze te spelen, contact met ze te maken door een rol in hún spel te nemen. Het geeft ze een vorm van bescherming tegen overweldigende gevoelens. Ze kiezen vaak rollen met aspecten van plezier, uitzonderlijke fantasie en actie in plaats van terug te vallen in rollen van hun 'lijden'. Vanuit hun rol perspectief kunnen ze de actie controleren. Dit geeft een gevoel van veiligheid en bescherming (zelfredzaamheid en zelfvertrouwen). In het spel kan een kind gebeurtenissen uit zijn/haar leven leren controleren en beïnvloeden. Ze voelen zich verbonden in de groep en weer levendig in het spel (regulatie)!  In een veilige setting van symbolisch spel worden bij een Psychodrama groepstherapie

max. 6 kinderen  begeleid door twee therapeuten. 

" In het begin vond ik het heel spannend om naar de speelgroep te gaan maar na een keer proberen vond ik het super leuk en grappig. We hebben samen hutten gebouwd op ons fantasie-eiland en de dieven verslagen. We moesten heel vaak lachen en ik voelde me daarna heel vrolijk".  - jongen, 9, gepest op school -

//

Hoe ziet mijn Psychodrama speelgroep eruit?
Psychodrama is therapie in de groep en ontstaat met de groep. Het groepsproces en de onderlinge interacties staan centraal om van en met elkaar te groeien en leren. Binnen de setting van symbolisch spel vinden kinderen elkaar, onder begeleiding van twee therapeuten, in een gevoel van verbondenheid en veiligheid. In het gezamenlijk spel maken kinderen connectie met zichzelf én met anderen. Door het fantasiespel ervaren kinderen een toegankelijke en laagdrempelige vorm van therapie. In hun spel kunnen ze taal geven aan dat wat er van binnen leeft in hun gevoelswereld. Het kind leert al spelend nieuwe hulpbronnen in zichzelf aanspreken waar het in zijn of haar dagelijks leven veel aan kan hebben.

 

Elke week komen er min. 4 en max. 6 kinderen onder begeleiding van twee therapeuten samen op een vaste dag en tijd, in een ruimte waar vrij gespeeld kan worden. We creëren binnen een vaste structuur een fantasieverhaal en de kinderen kiezen hun rol. Elk verhaal heeft een thema waarin alle kinderen zich verbinden vanuit hun zelfgekozen rol. Samen bouwen we een scène waarin het verhaal zich afspeelt. Alles binnen zorgvuldigheid en veiligheid. Tijdens het spel zetten wij interventies in die passen bij de behoefte en de ontwikkeling van het kind. Deze nieuwe gedragservaring leidt tot een diepgaande verandering in het zelfbewustzijn van het kind.

 

//

Voor wie is Psychodrama voor kinderen geschikt?
Mijn Psychodrama speelgroep is geschikt voor i
nstellingen en organisaties die werken met kinderen van 6 tot 12 jaar. Ik ontmoet kinderen die bijv. worstelen met in een scheiding, gepest worden, een lastige thuissituatie ervaren, zich boos of angstig voelen of juist heel verlegen of erg energiek zijn. Aan gedrag kunnen we ook diagnoses en DSM termen geven maar dat is in Psychodrama niet mijn uitganspunt. Uiteraard is een beschrijvende diagnose complementair aan mijn interventies en werkwijze. Liever praat ik over uitdagingen, kwetsbaarheden of behoeftes van een kind. Het is belangrijk dat ik als therapeut de groep zorgvuldig samenstel. 

//

Waarom Psychodrama voor kinderen bij jouw organisatie?

 • Nieuwe opties en hulpbronnen kunnen aanspreken in een veilige speelsetting (als-of).

 • Thema’s en conflicten uitspelen en onderzoeken in symbolisch spel.

 • Spel ervaringen en aansluitende interventies leiden vaak tot (gedrags-) verandering.

 • Leren verbinden in gemeenschappelijk spel met zichzelf en andere kinderen in een groep. 

 • Lichaamsgerichte vorm van groepstherapie werkt diepgaand op diverse processen. 

 • Neurofysiologische veranderingen zorgen voor verbinding en emotieregulatie.

 • Interactie met andere leeftijdsgenootjes versterkt de socialisatie.

 

//

En een beetje achtergrond...
Psychodrama voor kinderen bestaat al veel langer en is nieuw in Nederland! Er zijn nog maar een paar therapeuten en plekken waar deze vorm van groepstherapieën worden gegeven. In België, Duitsland, Oost-Europa en Amerika is deze vorm van groepstherapie voor kinderen al veel verder ontwikkeld en ingebed in jeugdhulpverlening. De vraag naar deze vorm van 'therapeutische’ speelgroepen voor kinderen wordt gelukkig steeds groter. 
De grondleggers van Psychodrama voor kinderen zijn de Duitse kindertherapeuten Alfons Aichinger en Walter Holl. Zij hebben vanaf 1970 de huidige methode en vorm van Psychodrama voor kinderen ontwikkeld. Daarbij hebben ze de basis van de hechtingsontwikkeling voor kinderen een essentieel onderdeel laten zijn in de methodiek. 

 1. Need for attachment: “I want to be close to other people, to have someone I can rely on.”

 2. Need for orientation and control: “I don’t want to be helpless, but to get my life in order. I need to have control over my environment and relationships in order to achieve my goals.”

 3. Need for self-esteem: “I want to be proud of myself! I am a person of worth and value.”

 4. Need of pleasure max. and pain min: “I want to experience joy, and avoid painful  things.”

//

Note: Vanuit neurobiologisch oogpunt hebben onderzoekers ontdekt dat wanneer kinderen spelen, er minder zuurstofverbruik is in de amygdala als gevolg van verminderde activiteit van het centrale zenuwstelsel. Deze regio is actief wanneer we angstig zijn. De neurale netwerken worden geactiveerd en verbonden om de uitdaging van het spel aan te gaan. De beloningscentra in de hersenen beginnen te reageren, en plezier en levensvreugde worden gevoeld. Dit betekent dat kinderen meestal kalm en vol vreugde zijn wanneer ze spelen.​​

 

bronnen: https://interplayinstitute.eu/psychodrama/pd-with-children/https://www.psychodrama-kinder.de

Psychodrama met kinderen
bottom of page